Distances līgums

Distances līgums

Mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UWETEX”, juridiskā adrese: “Silieši”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, tālrunis: +371 25555743, e-pasts: info@anabolicshop.eu., no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Patērētājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Patērētājam preces, atbilstoši Patērētāja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Patērētājs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Patērētājam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Patērētājam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 10 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Patērētāju.

Atteikuma tiesības

Patērētājam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Patērētājam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Patērētāja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam Rīgā, Matīsa ielā 64, LV-1009. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Patērētajs.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš.

Atteikuma veidlapu varat lejuplādēt šeit.